Yazılarımızı Paylaşmayı unutmayın! -
$ DOLAR → Alış: 18,80 / Satış: 18,87
€ EURO → Alış: 20,25 / Satış: 20,33

Kayseri’nin bilinmeyen ilkleri ve kronolojik sırası

Kayseri hakkında bilinmesi gereken tarihi gerçekler ve ilkler. Okumaya değer.

Kayseri’nin bilinmeyen ilkleri ve kronolojik sırası
 • 14.01.2019
 • 1.807 kez okundu

Kayseri’nin ilk kez otomobil ile tanışması

Kayseri’de tren hattının olmadığı dönemde, şehri Ankara ve Ulukışla’ya bağlayan birer bozuk şose yol vardı.
Her ne kadar yol denilse de bakımsızlıktan yolcu ve eşya taşımacılığına çok da müsait değildi.
Taşımacılıkta o dönemde at arabaları kullanılmakta idi.
Yani şehirler arası nakliyat oldukça meşakkatliydi…
Bu zorluğu fırsata çevirmek isteyen Talaslı Mehmet Ağa ve Yahyazâde Kadir Ağa adında iki Kayserili müteşebbis, otomobilin bırakın Kayseri’de, daha Anadolu’da bile görülmediği bir dönemde, Kayseri-Ereğli arasında işletmek üzere bir kaç otomobil getirmeye karar verirler.
Osmanlı hükumetinden epeyce zorlanarak da olsa gerekli izinleri alırlar.
Doğruca İtalya’ya giderler. İtalya’dan üç adet binek otomobili alarak vapura yüklerler.
Vapurla İstanbul’a gelen otomobilleri oradan da trenle Ereğli’ye getirirler. Ereğli’den telgraf çekerek bir iki gün içerisinde karayolu ile Kayseri’de olacaklarını bildirirler.
Kayserililer için bu ilk otomobilleri görmek büyük bir merak ve heyecandır.
Tüm Kayseri çoluk çocuk,
Genç ihtiyar, kadın erkek
Yol boyunca dökülürler.
Hatta içlerinden iş bilir sabırsızlar kilometrelerce uzaklara giderler.
Ancak otomobiller o gün akşama kadar görünmediği gibi ertesi gün de haber çıkmaz.
Neredeyse bir hafta sonra uzaktan bir toz bulutu içinde otomobillerin ikisi çıkagelir !
Bir çok arızalara uğradıkları,
kuma, bataklığa saplandıkları,
bazı yerlerde mandalarla çektirilerek kurtarıldıkları bu zor ve meşakkatli yolculuğun sonunda teki daha yolda telef olur.
Kayseri’ye gelebilen iki otomobil o gün büyük bir coşku ve kalabalık eşliğinde Kayseri sokaklarında gezer.
Ancak bu otomobillerle Talas’a bir kaç sefer yapıldıktan sonra,yolların elverişli olmaması nedeni ile işletmenin mümkün olmayacağını farkederler.
Otomobilleri bu sefer yine aynı yollardan…
Önce karayolundan binbir zahmet ile Ereğli’ye, oradan yine trenle İstanbul’a götürürler…
İstanbul’da satıp elden çıkarırlar!
Bu olaydan sonra Kayseri girişimciliği uzunca bir süre sekteye uğrar.
Ancak böyle olumsuzluklar Kayserili müteşebbisleri asla yıldırmayacaktır…

Kayserinin diğer ilkleri

YIL 1852 Hacı Efendi Çarşısı

Urgancılar Çarşısı’na paralel olarak ve Kapalı Çarşı’ya ilave olarak “Hacı Efendi Çarşısı” yaptırılır.

YIL 1868 Ahmet Paşa ilkokulu

Sultan Abdülmecid ve
Sultan Abdülaziz’in devlet adamlarından Kaptan Paşa ünvanı ile Bahriye Nazırlığı yapmış olan Ahmet Paşa tarafında günümüzde maalesef yıkılan(!) Ahmet Paşa ilkokulu yaptırılır.

YIL 1885 Zeynel Abidin “İmam Sultan”

Kadı Burhaneddin Devleti’nin kurucusu Kadı Burhaneddin’in öldürülmesiyle yerine geçen oğlu Zeynel Abidin, halk tarafından alim, ûlema olarak çok sevildiği için “İmam Sultan”olarak anılır.
Vefatıyla Kayseri Meydanı,
Hunat Camii önüne defnolur! 1885 yılında bu mezarın üzerine Sultan Abdülhamid tarafından bugünkü mevcut türbe yaptırılır.

YIL 1893 seyfullah Efendi Konağı, Seyyid Burhaneddin Türbesi

Kayseri Lisesi ilk defa “idâdî” olarak Camii Kebir ile Kurşunlu Camii (Hacı Ahmed Paşa Camii) arasında bulunan Kapan Mahallesi’nde bulunan “Seyfullah Efendi Konağı”nda eğitime başlar.
Seyyid Burhaneddin Türbesi,
o tarihte üstü açık ve eskimiş bir konumdaydı. 12 Nisan 1893 yılında türbe yeniden yapılarak tamamlanır.

YIL 1896 Kayseri Ticaret ve Sanayi Odası

Kayseri Ticaret ve Sanayi Odası kurulur ancak 1905 yılına kadar bir faaliyet göstermez.
Bu tarihde Vezir Hanı’nda yer tutulur fakat çok önemli faaliyet yine olmaz.
Daha sonra Ömer Taşçıoğlu,
Besçelioğlu Ahmet,
Uşakîzâde Osman,
Çalıkoğlu Ahmet,
Kazancıoğlu Vasil,
Kuyumcuoğlu Onnik,
Camcıoğlu Hacı Karabet yönetime geçer.
Ancak 1914’de bunlardan Kuyumcuoğlu Onnik ve Camcıoğlu Hacı Karabet’in Ermeni isyanına katılıp yardım ve yataklık ettikleri tesbit edilerek idam edilmeleri üzerine Talaslı Nafiz Ağa’nın başkanlığında yeni yönetim heyeti oluşturulur.
Kayseri Sanayi Odası ve Kayseri Ticaret Odası olarak 1966 yılında ikiye ayrılır.
Bu tarihte Ticaret Odası başına Mustafa Özçilingir geçer ve 1987 yılına kadar bu görevi sürdürür.

YIL 1900/1901 Hunat Camii minare yapımı

Hunat Camii’ne 1900 yılında Sultan Abdülhamid tarafından günümüzdeki minâresi yaptırılır.

YIL 1902 Hacı Kılıç camii minaresi yapımı

Hacı Kılıç Camii’ne yine Sultan Abdülhamid tarafındandan gümümüzdeki minâresi yaptırılır.

YIL 1903 Kayseri Lisesi gelişmeleri

Kayseri Lisesi günümüzdeki binasına taşınır.
Lala Paşa mahallesindeki
Küçük Hasan Paşa’ya ait konak kendisinin 1683 yılında vefat etmesi ve çocuğunun da olmamasıyla devlet hazinesine geçer. İleride buraya Kara Mehmet Ağazâde Burhan Efendi’nin evi yapılır.
İşte bu konağın bahçesine
1886 yılında lise binasının temeli atılır.
Bir müddet tek katlı olarak kalır.
Daha sonra Sultan Abdülhamid tarafından ikinci kat yaptırılır.
İkinci katın yapımı sırasında karşısındaki kilisenin görüntüsü kapanıyor diye inşaat durdurulmuş ancak 1903 yılında tekrar tamamlanıp Kayseri Lisesi buraya taşınarak eğitime başlamıştır.

YIL 1906 Kayseri saat kulesi

Kayseri Saat Kulesi Sultan Abdülhamid tarafından yaptırılır.
Saat ilk yapıldığında her birinci çeyrekte bir, yarım saatte iki, üçüncü çeyrekte üç, saat başlarında dört defa çalar ve saat kaç ise dörte ilave ederdi.

YIL 1908 ilginç Belediye Başkanlığı devir teslimi

Yıllarca belediye başkanlığı yapan ve çok da yaşlı olan Şeyh İbrahim Efendi’nin yerine Sultan Abdülhamid tarafından Feyzullah Efendi göreve tayin edilir.
Feyzullah Efendi görevi devir almak için taraftarlarıyla birlikte belediye binasına gelir.
Ancak eski başkan biraz da ihtiyarlığın verdiği inatla bir türlü koltuğu bırakmaz.
Uzun uğraşlar sonucu ikna olmayınca, Feyzullah Efendi taraftarları,eski ve yaşlı başkan Şeyh İbrahim Efendi’yi koltuğu ile beraber tuttukları gibi belediyenin kapısının önüne koyarlar. Böylece devir teslim gerçekleşir.

YIL 1909 İlk belediye başkanı seçilir

Bu tarihte belediye reislerinin seçimle iş başına gelebilecekleri kararı alınınca, o dönemde seçmen listesi de olmayınca Hükümet Meydanı’na konulan sandığa gelip geçenlerin attıkları oyla ilk belediye başkanı olarak İmamzade Mehmet Bey seçilir.
Yani seçimle göreve gelen ilk belediye başkanı olur.
Gültepe Parkı’nın yapımı bu yıl başlar ve 1910 yılında tamamlanır.

YIL 1910 kayseride kurulan ilk matbaa

Kayseri’de ilk Matbaa kurulur ve Erciyes Gazetesi yayın hayatına başlar.
Osmanlı Bankası Kayseri şubesi açılır. Yurt genelinde açılan 30 şubeden biridir.
Bu yıl ”Memleket Hastanesi” yapımı başlar. Hastane Kayseri Arkeoloji müzesi güneyine iki katlı çok güzel taş bina olarak yapılır. (Günümüzde Acıbadem Hastanesi kullanıyor).
1910 yılında Kayseri’de çıkarılan ilk Türk Gazetesinin imtiyaz sahibi olan Turanlı Yunus Bekir,
hastanenin yapımına katkı için kampanya ile halktan yardım toplar.
Hastane 14 Ekim 1924 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk tarafından hizmete açılır.

YIL 1911 İlk Ticari Türk Şirketi

İlk ticari Türk şirketi kurulur.
O dönem manifaturacılık
Ermeni ve Rumlar elindeydi.
1911 yılı başlarında Nalbantzâde Süleyman Ağa başkanlığında Yedekçizâde’ler ve Uşakîzâde Osman Bey akşamları evlerde toplanarak bir nizamnâme hazırlarlar.
25 Ocak 1911 tarihinde bir çok Kayserili’nin hissedar olduğu
İslam Suhulet Şirketi” kurulur ve Erciyes Gazetesi’nde kuruluşun yayınlanması ile faaliyete geçer.
Bünyan, daha önceki ismi ile
(Sultan Abdülhamid’e izafen)
Bünyan-ı Hamidiye olarak Kayseri’ye bağlanır.
Cumhuriyet döneminde Hamidiye kısmı atılır günümüzde anıldığı şekli ile Bünyan olur.
Kızılay Kayseri Şubesi faaliyete geçer.
Bu yıl yapılan imar düzenlemeleri ile İstanbul ve Sivas caddeleri açılır.

YIL 1912 Kayseri Başkent olması gündemde

140 Bin kişilik Bulgar Ordusu’nun Çatalcaya kadar geldiği günlerde İstanbul’un atmosferinin insanları gevşettiği ve belli bir konuya odaklanmaya izin vermediği gerekçesi ile Osmanlı Devleti’nin başkentinin Kayseri olması gündeme gelir.
Kayseri’ye ilk kütüphane açılır.
26 sene hizmetten sonra 1938’de Kayseri İl Halk Kütüphanesi’ne devrolur. Dünyaca meşhur ön tarafı at, arka tarafı balık olan
Poseidon Heykeli” bir Ermeni defineci tarafından bulunur.
Poseidon, Yunan mitolojisinde deniz ve akarsular tanrısıdır.

YIL 1914 Ahmet Nazif Efendi vefat eder.

Ahmet Nazif Efendi vefat eder.
Kendisi Kayseri tarihi, coğrafyası, ünlü kişileri, eski eserleri hakkında çok önemli eserler vermiş önemli bir bilim insanıdır.
(Bir kaç ay önce bir kitap severin kapısının önünden geçen eskicinin arabasındaki bir kitap dikkatini çeker. Bu dikkat sonucu bulunan kitap, Ahmed Nazif’in
Sis Seyahatnâmesi”dir.
Böylece bir önemli eseri daha gün yüzüne çıkmıştır.
Ahmed Nazif’in mezarı Seyyid Burhaneddin Türbesi bahçesinde olup türbenin doğusundadır.
Bu yıl Kayseri Belediyesi’nce
ilk kamyon alma talebi, İçişleri Bakanlığı’na bildirilir. Belediye müstahdemlerinden Halil Çavuş da şoförlük eğitimi alması için Dersaadet Polis Mektebi’ne gönderilir.
Ancak Sivas Kongresi’ne
gitmek üzere Kayseri’den geçen Mustafa Kemal ve arkadaşlarına ait araç şehir yakınlarında kara saplanır.
Yardım için şehirde bulunulan tek ağır vasıta olan Talas Amerikan Koleji’ne ait kamyonun rica minnet istenmesi ,belediyenin kamyon talebinin karşılanmadığını göstermektedir.

YIL 1915 Kale bakım ve onarımları

Kale hendeklerinin bir kısmının doldurulması kararı alınır.
Kale hendeklerinin kapatılmasıyla Kale’nin meydana bakan tarafına “Şule” parkı adında güzel bir park yapılır.
Parkın içine de Sultan Abdülaziz’in oğlu Yüzbaşı Cemalettin Efendi adına “Şehzâde Çeşmesi” yaptırılır.
(Ancak ileride Kayseri Valisi Nazmi Toker’in Meydanda Osmanlı yapısı olmayacak şeklinde düşünceleri üzerine bir gecede bu çeşme kaldırılacaktır.
Şehzâde çeşmesi, günümüzde Kurşunlu Camii bahçesi içinde şadırvan olarak kullanılan çeşmedir.)

YIL 1916 Kayseri İktisat Bankasının kurulması

Yeni iktidarda bulunan İttihat ve Terakkî Fırkası’nın teşvikiyle
11 Temmuz 1906 yılında ilk A.Ş.; Kayseri İktisat Anonim Şirketi (Kayseri İktisat Bankası) kurulur.
Bu tarihte Kayseri Kalesi içinde halkına da “Kaleliler” denilen bir mahalle mevcut idi.
Mahalle halkı tehcir sırasında boşalan Ermenilere ait evlere geçirilip, Kale içi resmi dairelere ve hapishâne olarak tahsis edilir.

YIL 1921 Kayseri Lisesi meclis binası oluyor

Milli Mücadele döneminde Yunan Ordusu Polatlı’ya kadar dayanınca, bakanlar kurulu başkenti Kayseri’ye taşıma kararı alır…
Kayseri Lisesi içi Meclis Binası olacak şekilde düzenlenir.
Sakarya Zaferi neticesinde bu karardan vazgeçilir.
(Kayseri Lisesi, öğrencileri Sakarya Meydan Muharebesi’ne katıldıkları için bu dönem mezun veremez.)
Aynı hassasiyetlerle Ankara’da bulunan T.C.Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü, Kayseri’ye taşınarak Temmuz 1922 ye kadar faaliyetini Kayseri’de, Maarif Han’da sürdürür.
Nisarîzâde Mustafa Efendi, ortağı kimyager Necmettin Bey ile Düvenönü’nde ilk ispirto imalatını gerçekleştirirler.
T.B.M.M. ‘nin aldığı kararla bu tarihte Kayseri’de İstiklâl Mahkemesi kurulur.

YIL 1922 Kayseride ilk Sinema filmi oynatılır

Kayseri’de ilk sinema filmi oynatılır. Mühendis Süreyya Bey tarafından, muhtemelen Millet caddesi ile Kazancılara giden caddenin köşesindeki eski İş Bankası’nın bulunduğu yerde “Bebekli Kilise” denilen metruk bir Ermeni Kilisesi vardı.
Bu kilisenin avlusuna beyaz perde çekilir, kanepeler konulur ve ilk sinema filmi oynatılır.
Bu ilk film Şarlo’ya ait sessiz bir filmdir.

YIL 1923 2. TBMM açılır

İsiklâl Savaşı kazanılıp II.T.B.M.M. açılır.
Mecliste Kayseri’den millevekili olarak beş kişi vardır. Bunlardan biri de Nuh Naci Yazgan’dır.
1903/1904 yıllarında idâdî,
1915 de Sultanî olarak faaliyet gösteren okul ,1923 tarihinden itibaren “Kayseri Lisesi” adını alır.
Cumhuriyet Halk Fırkası bu yıl Kayseri’de faaliyete geçer.

YIL 1924 Mustafa Kemal Kayseride

Türk Ocağı Kayseri Şubesi faaliyete bu yıl içinde geçer.
Gazi Mustafa Kemal Kayseri’ye ilk defa gelir.
Bu ilk gelişine atfen yapımı yeni biten Cumhuriyet İlkokulu’nun adı, “Gazi Paşa İlkokulu” olarak değiştirilir.

YIL 1925 Kayseriye ilk elektrik geliyor.

Türk Hava Kurumu Kayseri Şubesi açılır.
Kayseri’ye ilk elektrik gelir.
Belediye başkanı İbrahim Safa Bey tarafından Kiçikapı’daki bir depoya konulan motorla yakın çevreye elektrik verilmeye başlanır.

YIL 1926 kayseride Türkiye Teyyare uçak fabrikası kurulur

Türkiye’nin ilk uçak fabrikasıKayseri Tayyare Fabrikası” adı ile kurulur.
Kuruluşunun ardından çok kısa sürede içinde 212 adet uçak üretilir.
İlk uçaklardan biri İran Şah’ına hediye olarak verilir.
Ancak deneme sürüşü için henüz uygun pist olmadığı için kanatları sökülen uçak Kayseri caddelerinde geçirilerek, Çorakçılar mevkiine götürülür. Kanatlar yeniden monte edilir ve uçuş denemesi yapılır.
Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş. kurulur.
İtfaiye teşkilatı kurulur.

YIL 1927 Kayseride ilk Futbol faaliyetleri

Tren gar binası hizmete girer.
Aynı yıl Ankara-Kayseri hattı hizmete açılır.
Kayseri’de ilk futbol faaliyetleri başlar. Kayseri Lisesi takımı ile Zincidere Köy Muallim Mektebi takımları arasında
Çiftoğlu Çayırı”nda,
Alikişoğlu Çayırı”nda
(Sümer Bez Fabrikası yeri),
Namazgâh’ta (şimdiki D.D.Y.lojmanları ile Örnek Evler arasında) çok iddialı maçlar yapılır.
Bünyan Yünlü Mensucat Fabrikası bu yıl faaliyete geçer. 1934 yılında fabrika Sümerbank’a devrolur.

YIL 1929 kayseride İlk Şoför Ehliyeti verilir

İstasyon caddesi bu yıl açılır.
Kurşunlu Camii külliyesi içinde bulunan, caminin kuzey tarafında bulunan Paşa Hamamı yol çalışmaları nedeniyle belediye tarafından yıkılıp yok edilir!
Hamam yapısı o kadar sağlamdır ki ancak dinamit kullanarak yıkarlar.
İlk şoför ehliyeti bu yıl verilir.
Belediyece oluşturulan ekip tarafından yapılan imtihanla ilk ehliyet Talaslı “Gayretli” lakaplı Mehmet Ağa’ya verilir.
Kendisi şoförlüğü Batum’da askerliği sırasında öğrenmiştir.

YIL 1931 kayseride ilk parke taş döşenir

İlk parke yol,
Belediye başkanı Necmeddin Feyzioğlu döneminde,
Hükümet Meydanı’ndan Kapalı Çarşı’ya kadar olan 150 mt lik yol parke taş döşenerek yapılır.

YIL 1935 kayseriden İlk kadın milletvekili seçilir

1 Mart 1935 seçimlerinde Ferruha Güpgüp Hanım, ilk kadın milletvekili olarak meclise girer.
Kayseri Sümer Pamuklu Mensucat Fabrikası kurulur.​

YIL 1936 Kayseri Şehir stadı yapılır

Sümer stadı şehrin tek stadı olarak faaliyete geçer.
Kurşunlu Camii parkı yapılır.
Bankalar Caddesi açılır.

YIL 1938 Kayseride kayak merkezi kuruluyor

Kayak sporunun ilk gelişimi Kayseri Eczanesi sahibi Hazım Gönen ve Kayseri Lisesi öğretmenlerinden Mehmet Ötügen’in girişimleri ile başlar.
Her şey Bölge Ambarı’nda tesadüfen buldukları iki kayakla başlar ve Selçuk Spor Kayak Kulübü kurmaya kadar gider.
Kayserili tüccarlar ilk defa İzmir Enternasyonal Fuarı’na katılırlar.
İlk ihracat bu yıl içinde Berlin’e yapılır.
Hazırlanan 30 ton yonca tohumlarının vagonlara konulup törenle gönderilmesiyle ilk ihracat gerçekleşir.

YIL 1939 kayseride ilk kurumsal faaliyetler

 • Kız Enstitüsü öğrenime başlar.
 • Kayseri -Tekir-Develi yolu açılır.
 • Hükümet binası yapılır.
 • Dikimevi faaliyete geçer.
 • PTT binası yapılır.

YIL 1940 kayseride Taş Dövüşü yasaklanır

Bisikletlere ehliyet uygulaması başlar.
Taş dövüşü yasaklanır.
Kayseri’de mahalleler arasında yapılan taş döğüşleri tehlikeli olduğu için Vilayet makamınca yasaklanır.
Geleneksel taş dövüşü yapan mahalleler;
Çorakçılar-Gülük,
Çorakçılar-Çifteönü,
Çandır-Çaparlar,
Hacıkılıç-Cürcürler,
Kıranardı-Hisarcık,
Hisarcık-Şehir.

YIL 1949 kayseride verem hastanesi yapılır

 • Nuh Naci Yazgan Verem Hastanesi hizmete girer.
 • Merkez cezaevi açılır.
 • Kale içi pazaryeri yapılır.

YIL 1950-1954 Kayseri işçi kredi bankası kurulur

 • Eski Sanayi kurulur.
 • Şehir Mezarlığı kurulur.
 • İlk otomatik telefon santrali kurulur.
 • Birlik Mensucat fabrikası açılır.
 • Belediye İşhanı yapılır. (Bugünkü Durmaz İşmerkezi’nin olduğu yer)
 • İlk asfalt yol uygulaması Cumhuriyet Meydanı’ndan başlamış İstasyon caddesi’ne doğru ilerlemiş Vali Konağı’ndan sonra Hacı Kılıç camii önünde son bulmuştur.
 • İşçi Kredi Bankası kurulur.
 • Şehirde sinekle mücadele için Belediye sinek satın almaya başlar.(Kilosu 30 Tl. )

YIL 1955 Kayseri Şeker Fabrikası kurulur.

YIL 1957 Eski çevre yolu ve Sivas Caddesi açılır.

YIL 1959 Havuzlu Han açılır.

YIL 1963 Kapalı spor salonu açılır. (Günümüzde yok edilerek AVM yapılmıştır.) ve S.S.K. hastanesi açılır.

YIL 1964 Eski Kayseri Atatürk Stadı açılır. (Günümüzde yok edilerek AVM yapılmıştır.)

Kalın sağlıcakla.
…………………………………………….
Mustafa Cingil
13/01/2019
Pazar
…………………………………………….
Kaynak;
*GENİŞ KAYSERİ TARİHİ CİLT 2
(Halit Erkiletlioğlu)

Etiketler:

İskenderun’da kızlar tekme tokat kavga etti
Hatay’ın İskenderun ilçesine bağlı  Denizciler Mahallesi’ndeki bir parkta 8 kişilik grupta bulunan kızlar arasında mesaj atma meselesi yüzünden tartışma çıktı....
CHP’li başkana ‘dolandırıcılık’ davası
İskenderun Başsavcılığının, Turgay Abacı hakkında dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla hazırladığı iddianame İskenderun 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede, müşteki İsa...
Sanayi üretimi tahminlerden fazla daraldı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre sanayi üretim endeksi eylülde aylık yüzde 1,5 azalırken yıllık yüzde 8,9 arttı. Piyasada aylık yüzde 0,7...
Marketlerden sonra eczacılara da denetim başladı
Sağlık Bakanlığı, piyasada bulunmadığı belirtilen ilaçlara yönelik İstanbul’da bir ecza deposu ve bazı eczaneleri denetledi.Türk Eczacıları Birliği (TEB), 6 Kasım günü yazılı açıklamayla...
Hatay dev operasyon
İçişleri Bakanlığı; Hatay’da 718 personelle ‘Eren Kış-2 Amanoslar Şehit Jandarma Er Esat Mengilli Operasyonu’ başlatıldığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre,...
Irak uyruklu DEAŞ üyesi havalimanında yakalandı
 İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali’nde 7 Kasım Pazar günü saat 08: 00’da pasaport kontrolünde, tedirgin davranışlar sergileyen Irak uyruklu bir...
Seyir halindeki tırın dorsesi yandı
Adana- Ankara karayolu Taşobası Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Ekrem Korkmaz’ın kullandığı kalsit yüklü 51 BH 884 plakalı tırın dorsesinde bilinmeyen bir nedenle...
Kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu,...
Karısını şarj kablosuyla bağlayıp kalemle işkence yapan koca, serbest kaldı
Adana’nın Seyhan İlçesine bağlı Fevzipaşa Mahallesinde meydana gelen olayda iddiaya göre 10 yıl önce Murat G. (32) ile evlenen Gamze...
10 Kasım 1938 Hüzünlü Manşetler
10 Kasım 1938 gazete manşetleri, 10 Kasım 1938 gazeteleri, 10 Kasım 1938 hangi manşetler atıldı, 10 Kasım 1938 hangi gazeteler...
Suriye’de 6 muhalif grup Üçüncü Kolordu adıyla toplandı! Hedeflerinde Esed rejimi ve terör örgütü YPG var
Türkiye’nin Suriye’ye yönelik olası askeri harekatı öncesi kuzey sınırındaki hareketlenmeler devam ediyor. Suriye’de muhaliflerin oluşturduğu en büyük oluşum Suriye Milli...
Merkez Parkta yapılaşmalar durdurulmalıdır
Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Adana İl Koordinasyon Kurulu (İKK), düzenlediği basın toplantısında yerel yöneticilere Merkez Park’taki yapılaşmayı durdurma...
Hatay Büyükşehir Belediyesi, Hatay Yamaç Paraşütü şampiyonasına ev sahipliği yaptı
Hatay Büyükşehir Belediyesinin sponsorluğunda yapılan Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası 3. Etap yarışları tamamlandı. 18-20 Haziran tarihlerinde Samandağ Çevlik’te yapılan...
Asi Nehri’ni kaplayan su sümbüllerini temizleme çalışması sürüyor
Hatay Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, nehrin Antakya ilçe merkezinden geçen kısmında biriken su sümbüllerini...
Hayvanları öldüren bulunup, cezalandırılsın
Hatay’ın Defne ilçesine bağlı Sümerler Mahallesi’nde barınan ve mahalleli tarafından sahiplenen sokak hayvanlarının 7 Kasım Pazar günü zehirlenerek öldürülmeleri mahalle...
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ